Thực hiện công văn số 40 ngày 30/1 của PGD ĐT đồng hỷ trường THCS Vân Hán đã phối hợp với CBYT xã tuyên truyền với toàn bộ gv hs cách phòng dich corona