Xã Văn Hán tổ chức Chương trình “Tuần cao điểm tết vì người nghèo năm 2019”