Ngày 16/12/2019 trường THCS Vân Hán tổ chức " Tuyên truyền kỷ niệm 30 năm ngày quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập QDND Việt Nam"