Ngày 8/4/2021 trường THCS Vân Hán tổ chức "Ngoại khóa môn thể dục giải bóng chuyền học sinh" năm học 2020-2021

sau đây là một số hình ảnh buổi ngoại khóa