Ngày 6/7/2021 trường thcs Vân Hán tổ chức tuyển sinh năm học 2021-2022