Ngày 5/10/2020 trường THCS Vân Hán tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 2020. Chủ đề "Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời. Dưới đây là một số hình ảnh buổi lễ: