Ngày 29/5 phòng GDĐT đồng hỷ tổ chức tập huấn phần mềm quản lý văn bản, KDCL, Wedsite cho 3 cấp học. Tới dự có đ/c Nguyễn Thị Kim Chi trưởng PGD và các đ/c hiệu trưởng 3 cấp.