Ngày 18/3/2021 trường THCS Vân Hán tổ chức chuyên đề cụm môn Toán