Ngày 01/10/2020 trường thcs Vân Hán tổ chức hội thi gv dạy giỏi cấp trường tổ KHTN