Ngày 5/9/2020 trường thcs Vân Hán tổ chức lễ khai giảng năm học 2020-2021