Ngày 12/10/2020 trường THCS Vân Hán tổ chức HNCBCNVC năm học 2020-2021. Dưới đây là một số hình ảnh: