Trao giải thưởng cho các lớp đạt giải trong cuộc thi " Dân ca và ca vũ"


Nguồn: thcsvanhan.thainguyen.edu.vn