Tuyên truyền luật giao thông đường bộ năm học 2020-2021 tại trường THCS Vân Hán. Dưới đây là một số hình ảnh buổi tuyên truyền: