Thực hiện NQ số 60/NQ- HĐND huyện Đồng hỷ ngày 18/8/2021 về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022 ( xây dựng cơ sở vật chất, quản lý thu chi tại các trường học trên địa bàn huyện), ngày 21/4/2022 nhà trường đã tiếp đón Đoàn giám sát với sự chuẩn bị chu đáo. Đoàn công tác đã làm việc hết sức nghiêm túc, hiệu quả dưới sự chỉ đạo của đc Phạm Quang Linh, ủy viên BTV, chủ tịch HĐND huyện, trưởng đoàn công tác.Sau buổi làm việc nhà trường đã được nghe nhận xét,đánh giá của các thành viên trong đoàn và kết luận của đồng chí Trưởng đoàn công tác.