Thực hiện kế hoạch của PGDĐT huyện Đồng Hỷ, ngày 21/5/2022 trường THCS Vân Hán tổ chức họp phụ huynh toàn trường. Dưới đây là một số hỉnh ảnh