Ngày 17/01/2017 mỗi đ/c chí đã dạy xong 01 tiết

Hôm nay ngày 17/01/2017 cả 3 đ/c đã dạy xong 01 tiết thực hành với tinh thần tự tin và đầy phấn khởi. Chỉ còn 01 tiết nữa thôi các đ/c hãy cố gắng hết mình nhé.

Tác giả: BGH