Thực hiện Kế hoạch số 65/KH-UBND-ngày 12/4/2022 của UBND huyện Đồng Hỷ, Công văn số 157/PGD ĐT-CM THCS ngày 14/4/2022 v/v Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Hôm nay ngày 22/4/2022, trường THCS Vân Hán tổ chức “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022” và các hoạt động hưởng ứng “Ngày sách Việt Nam” Ngày hội nhằm mục đích xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong cán bộ, giáo viên và học sinh trong toàn nhà trường; tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong công tác giảng dạy, học tập, xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong cán bộ, giáo viên và học sinh; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học sinh đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc; củng cố và nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ thư viện, duy trì và đảm bảo chất lượng hoạt động thư viện của nhà trường; tổ chức khu trưng bày tủ sách lớp học , xếp sách nghệ thuật và kể chuyện theo sách. Dưới đây là hình ảnh ngày hội: