Thực hiện hướng dẫn số 01- HD/ĐU,ngày29/4/2022 của Ban thường vụ Đảng ủy về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2022-2025. Được sự nhất trí của Ban thường vụ Đảng ủy, chỉ đạo tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, ngày 18/7/2022 chi bộ THCS đã long trọng tổ chức Đại hội. Về dự chỉ đạo ĐH có đồng chí Vi Ngọc Thi, UVBTVĐU- Bí thư ĐU xãThực hiện hướng dẫn số 01- HD/ĐU,ngày29/4/2022 của Ban thường vụ Đảng ủy về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2022-2025. Được sự nhất trí của Ban thường vụ Đảng ủy, chỉ đạo tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, ngày 18/7/2022 chi bộ THCS đã long trọng tổ chức Đại hội. Về dự chỉ đạo ĐH có đồng chí Vi Ngọc Thi, UVBTVĐU- Bí thư ĐU xã Văn Hán, đồng chí Nguyễn Quang Huy - UVBTV- PCT xã Văn Hán cùng 24 đc ĐV trong chi bộ đã có măt đầy đủ. Sau 1 buổi sáng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, tập trung trí tuệ với ý thức trách nhiệm cao ĐH đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và có kết quả thành công tốt đẹp.