Hoạt động hướng về miền trung thân yêu của gv, hs trường THCS Vân Hán. Dưới đây là 1 số hình ảnh