Chương trình "Thắp sáng niềm tin; Tiếp sức em tới trường năm 2020 tại xã Văn Hán