Ngày 27/9/2020 trường THCS Vân Hán tổ chức chương trình "Tặng đèn ông sao trào ngàn điều ước". Dưới đây là hình ảnh buổi lễ: