Tổ KHTN

 • Nguyễn Thị Hồng Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ KH - TN
  • Điện thoại:
   02803702469
  • Email:
   honghanhvh84@gmail.com Giảng dạy Địa lí lớp 8, 9. Lớp 7A, lớp 6C
 • Phạm Thành Chung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0280 3720 469
  • Email:
   thanhchungkttn@gmail.com Giảng dạy môn Công Nghệ Khối 8, Khối 9, lớp 6A, 6B.
 • Đỗ Quốc Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0280 3720 469
  • Email:
   hungrauvh@gmail.com Giảng dạy Vật Lý khối 9. Khối 7. Công Nghệ lớp 7A,D,C
 • Lê Thị Tư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   02803702469
  • Email:
   lethituvhdhtn@gmai.com Dạy sinh khối 9, địa 7b, 7c, 7d, 6a. Chủ nhiệm lớp 7c
 • Nguyễn Thị Đông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   02803702469
  • Email:
   dongnt66@gmail.com Giảng dạy môn Toán lớp 8a,8b, công nghệ 6c, chủ nhiệm 8b, bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8
 • Lê Quang Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   02803702469
  • Email:
   longquang22@gmail.com Dạy Sinh Khối 7, 8 Địa 6A,B Bí thư Đoàn TN trường THCS Vân Hán
 • Nguyễn Thị Hồng Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   02803702469
  • Email:
   hongthanhch1@gmail.com Chủ nhiệm lớp 9A, Dạy toán 9A, Dạy lý 8a,8b,8c, Tự chọn khối 9, bồi dưỡng HS thi violympic lý 8
 • Hứa Thị Thái Ninh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   02803702469
  • Email:
   huathithaininh@gmail.com Giảng dạy Toán khối 6 Chủ nhiệm lớp 6B
 • Nguyễn Mạnh Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó BT CB
  • Điện thoại:
   02803702469
  • Email:
   havh71a@gmail.com Giảng dạy môn hóa học lớp 9A,9B,9C,8A,8B,8C, môn Sinh học lớp 6A,6B,6C
 • Lê Thị Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   02803702469
  • Email:
   tuyetthcsvh@gmail.com Dạy lý khối 6 Dạy toán lớp 7b và 7d Bồi dưỡng toán - tiếng việt, toán - tiếng anh, vật lí mạng khối 6
 • Lý Thị Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tỏ KH-TN
  • Điện thoại:
   02803702469
  • Email:
   lyhiepvh@gmail.com Giảng dạy Toán 8C, Tin 6A,6D
 • Nguyễn Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   02803702469
  • Email:
   loanchuahang@gmai.com Toán lớp 9B , 9C . Hướng nghiệp lớp 9A,9B,9C