• Nguyễn Hồng Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - quản lý thư viện
  • Điện thoại:
   02803.702.469
  • Email:
   honglan288.@gmail.com - Giảng dạy môn Lịch sử lớp 9a, 8a, 8b, 8c - Kiêm nhiệm cán bộ thư viện
 • Nguyễn Thị Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   02803702469
  • Email:
   minhhoathcsvh@gmail.com Chủ nhiệm 7A, giảng dạy Công Nghệ 7B, giảng dạy Toán 7A, 7C BDHSG Toán 7
 • HOÀNG THỊ HƯƠNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   02803702469
  • Email:
   huong0984667644@gmail.com Dạy môn Ngữ văn lớp 9C, 8C BDHSG Ngữ Văn 8 Phụ Đạo HS Yếu Ngữ Văn 8 Chủ nhiệm lớp 8C
 • Nguyễn Thị Hoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   02803702469
  • Email:
   hoanthcsvh@gmail.com Chủ nhiệm 8A.Giảng dạy văn lớp 8A, 8B. GDCD khối 8, GDCD lớp 6C.
 • Nông Thị Thạch
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   02803702469
  • Email:
   Thachvh88@gmail.com Giảng Dạy âm nhac toàn trường
 • Nguyễn Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   02803702469
  • Email:
   vuthiviethung@gmail.com Giảng dạy môn Ngữ Văn lớp 7a,7c,7d chủ nhiệm lớp 7d, bồi dưỡng học sinh giỏi văn 7
 • Vũ Minh Tú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   02803.702.469
  • Email:
   chanthelaiphaihoc_daihoc_tn@yahoo.com Dạy học môn thể dục Khối 6, 8 và lớp 7D,7C
 • Nguyễn Thị Ái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   02803702469
  • Email:
   Nguyenai1063@gmail.com Giáo viên môn Ngữ Văn, Lịch Sử
 • Trương Hồng Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   02803702469
  • Email:
   truonghongthanh1961@gmail.com Giảng dạy Ngữ Văn ,Lịch sử,Giáo dục công dân
 • Vũ Tiến Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01803522588
  • Email:
   dungvu70@gmail.com Giảng dạy Tiếng Anh các lớp 7 A,7B,7C, 7D, 8C, 9C
 • Nguyễn Thị Ngọc Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   02803.702.469
  • Email:
   nguyenthingochatn@gmail.com Giảng dạy: Ngữ văn lớp 9A,9B. Lịch sử 9B,9C
 • Nguyễn Văn Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn nhà trường
  • Điện thoại:
   0280 3720 469
  • Email:
   hunggia73@gmail.com Giáo viên dạy thể dục: 7A,7B; giáo dục công dân: 7C,7D. Chủ tịch công đoàn trường