Ban Giám hiệu

 • Nguyễn Thị Hồng Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ KH - TN
  • Điện thoại:
   02803702469
  • Email:
   honghanhvh84@gmail.com Giảng dạy Địa lí lớp 8, 9. Lớp 7A, lớp 6C
 • Phạm Thành Chung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0280 3720 469
  • Email:
   thanhchungkttn@gmail.com Giảng dạy môn Công Nghệ Khối 8, Khối 9, lớp 6A, 6B.
 • Đỗ Quốc Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0280 3720 469
  • Email:
   hungrauvh@gmail.com Giảng dạy Vật Lý khối 9. Khối 7. Công Nghệ lớp 7A,D,C
 • Lê Thị Tư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   02803702469
  • Email:
   lethituvhdhtn@gmai.com Dạy sinh khối 9, địa 7b, 7c, 7d, 6a. Chủ nhiệm lớp 7c
 • Trần Thị Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BTCB-HT
  • Điện thoại:
   0280 3502588
  • Email:
   tranyenvh@gmail.com Giảng dạy môn Toán ( 2 tiết) lớp 8C. Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán qua mạng khối lớp 7.
 • Lê Thúy Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ y tế
  • Điện thoại:
   02803702469
  • Email:
   lemaivh81@gmail.com Phụ trách y tế trường học kiêm tổ trưởng tổ hành chính
 • Trần Lê Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán nhà trường
  • Điện thoại:
   02803.702.469
  • Email:
   giangthcsvh@gmail.com Kế toán trường học
 • Nguyễn Thị Đông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   02803702469
  • Email:
   dongnt66@gmail.com Giảng dạy môn Toán lớp 8a,8b, công nghệ 6c, chủ nhiệm 8b, bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8
 • Lê Quang Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   02803702469
  • Email:
   longquang22@gmail.com Dạy Sinh Khối 7, 8 Địa 6A,B Bí thư Đoàn TN trường THCS Vân Hán
 • Nguyễn Thị Hồng Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   02803702469
  • Email:
   hongthanhch1@gmail.com Chủ nhiệm lớp 9A, Dạy toán 9A, Dạy lý 8a,8b,8c, Tự chọn khối 9, bồi dưỡng HS thi violympic lý 8
 • Hứa Thị Thái Ninh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   02803702469
  • Email:
   huathithaininh@gmail.com Giảng dạy Toán khối 6 Chủ nhiệm lớp 6B
 • Vi Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ thiết bị
  • Điện thoại:
   02803702469
  • Email:
   vihienvanhan@gmail.com Quản ly phòng thiết bị và thư viện nhà trường